Elementy krzyżujące służą do odseparowania od siebie krzyżujących się taśm.Wykonane są z PE LDPE

Kausze produkowane są dla dwóch rodzajów liny  KA-10 lina 10 mm KA12/16 lina zprzedziału grubości 12-16 mm

Kausze produkowane są z kopolimeru PP.